Nguyễn Văn A

0979999999

NHÀ PHÂN PHỐI MIỀN NAM

Địa chỉ SPA: Spa Nét Đẹp 180 Văn Thân , Phường 7 , Quận 6 , TP Hồ Chí Minh

Được quyền bán lẻ sản phẩm Karmel

Không được quyền chuyển giao công nghệ điều trị các sản phẩm Karmel

Không được quyền đào tạo đại lý chính hãng Karmel

Được quyền bán lẻ sản phẩm Karmel

Được quyền chuyển giao công nghệ điều trị các sản phẩm Karmel

Được quyền đào tạo đại lý chính hãng Karmel

SĐT bạn vừa nhập không phải là đại lý chính thức của Karmel

Cảnh bảo khả năng bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng

Karmel sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào khi bạn mua hàng từ số điện thoại trên