Hợp tác chiến lược, Tin tức, Tin tức chung, Uncategorized

ĐẠI HỘI KIỆN TOÀN – LÃNH ĐẠO BAN CHẤP HÀNH VÀ HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

ĐẠI HỘI KIỆN TOÀN
LÃNH ĐẠO BAN CHẤP HÀNH VÀ HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA
HỘI ĐỒNG NHÀ HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

Hội đồng nhà huấn luyện và phát triển doanh nghiệp Việt Nam là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á, thuộc Trung ương hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á. 

 

Là một tổ chức xã hội tự nguyện của các Nhà đào tạo, huấn luyện và Doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, là đơn vị tập hợp các nhà đào tạo huấn luyện – Doanh nghiệp có khát vọng phát triển nghề đào tạo huấn luyện vươn tầm quốc tế, tiên phong đi đầu trong cuộc cách mạng chuyển đổi số doanh nghiệp. 

 

Mục đích kiến tạo đội ngũ chuyên gia, nhà đào tạo kế thừa cho đất nước, tái cấu trúc doanh nghiệp, giao lưu học tập, trao đổi thông tin, tập hợp trí tuệ các chủ doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến.

Hội đồng nhà huấn luyện và phát triển doanh nghiệp Việt Nam là một tổ chức chứng nhận chuyên môn cho các nhà đào tạo – huấn luyện tại Việt Nam và Đông Nam Á. Vinh danh công nhận những cống hiến thành tích của những nhà đào tạo, huấn luyện có tâm huyết, sáng tạo và đổi mới. Những doanh nhân trí thức và doanh nghiệp tiêu biểu có những đóng góp cho đất nước

Xây dựng những bộ giáo trình chuẩn đào tạo – huấn luyện nhân bản nhà đào tạo mới, tư vấn xuất bản sách cho nhà đào tạo và doanh nghiệp. Cung cấp giải pháp  công nghệ 4.0 – truyền thông xây dựng thương hiệu phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Thực hiện các đề án đào tạo của Chính Phủ và các tổ chức Hiệp Hội, Viện

Phạm vi hoạt động bao gồm: Xây dựng và phát triển cộng đồng nhà đào tạo, huấn luyện, doanh nhân, doanh nghiệp ở 63 tỉnh thành. Tổ chức kết nối giao thương, xúc tiến thương mại các nước khu vực ASEAN và Quốc tế.